Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Με τέσσερα μέλη από τα επτά συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το μεσημέρι της Τρίτης και φυσικά όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Άρης Καραχάλιος, ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης και ο κ. Σταύρος Κουκουλιός.

Τα θέματα

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 7.891,23€ του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) για “Τέλος 1,7 % από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.

ΘΕΜΑ 2o: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΘΕΜΑ 3o: Ορισμός υπόλογού για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός υπολογού για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου από την εταιρεία ΕΔΑΘΕΣΣ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αριθ. 4/2022 και 4/2022 αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών για αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 και διαδικασία ανάθεσης.

ΘΕΜΑ 6o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (4ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2022.

ΘΕΜΑ 7o: Αποδοχή των όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρος του Τ.Π και Δανείων.

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης αναπροσαρμογής συμβατικής τιμής γάλακτος με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου.

ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης αναπροσαρμογής συμβατικών τιμών τροφίμων με την εταιρεία Ν. Ναυρινιάδης και ΣΙΑ Ε.Ε..

ΘΕΜΑ 10o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας “ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.”.

ΘΕΜΑ 11o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ε.Ε.”.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της αριθ. 29/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2022 (δεύτερη)”.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. 304Β)”.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ή μη παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο”.

ΘΕΜΑ 15o: Περικοπή αμοιβής αναδόχου λόγω ελαττωμάτων που εντοπίσθηκαν από επιτόπιο δειγματοληπτικό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ του υποέργου “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου Ο.Τ. 118 Β)”.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Τοπικών Κοινοτήτων”.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) 1ου Α.Π.Ε. β) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. γ) 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και δ) Παράταση της συμβατικής προθεσμίας, του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρηση του, ως χώρου Αρχαιολογικής συλλογής”.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών διακοσμητικών ειδών έτους 2022”.

ΘΕΜΑ 19o: Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π.Δ..

ΘΕΜΑ 20o: Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων, της δράσης “5η Λευκή Νύχτα”.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων - (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) αριθ. 13/2022 με θέμα: “Ψήφιση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (Ισολογισμός έτους, προσάρτημα, έκθεση πεπραγμένων)” και αριθ. 16/2022 με θέμα: “Αποδοχή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων- (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) για τη χρήση 2020 - Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών”. xx

Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ