Η απόφαση της καταδίκης του Ιησού Χριστού υπό Ποντίου Πιλάτου

Η απόφαση της καταδίκης του Ιησού Χριστού υπό Ποντίου Πιλάτου

Του Νικ. Γ. Παλάντζα

Η απόφαση βάσει της οποίας κατεδικάσθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανεκαλύφθη το 1309 εις την πόλιν Άκουλον της Ιταλίας γραμμένη στα Εβραϊκά.

Το 1381 μετεφέρθη στην Κωνσταντινούπολη και το 1643 μεταφράσθη είς την ελληνικήν (παραλείψαμε τυπικούς όρους, χρονολογίες, ονόματα αυτοκρατόρων και άλλα για τη συντόμευση της επιστολής) και παραθέτουμε τον κύριο θέμα:

"... Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων... κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησού λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά του Νόμου Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν... επειδή συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαΐων θριαμβευτής και πλείστου όχλου, ώσπερ τις βασιλεύς αυτής της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ιερόν Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχων Κονίντον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και ενδεδειγμένων πορφύρον, εστεφανωμένον ακανθίνω στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού ίνα αποτελεί παράδειγμα δια τους άλλους και πάσι τοις κακοποιοίς... απαχθήναι δε αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβάριον, ουτίνος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν Θεόν πάντων των κακούργων και ουκ του σταυρού τεθήναι τίτλου γεγραμμένων τρίσι γλώσσας Εβραϊστί, Ελληνιστί και Ρωμαϊστί... "Ιησούς ο Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων"".

"Ορίζομεν ουν ... ουδείς τολμήται... εμποδισε την τοιαύτην δίκην εις ποινών Εβραίου όντος... κατά τους Νόμους της των Ρωμαίων Βασιλείας".

"Εν συνεχεία τίθεται σφαγής, υπογραφή του Ποντίου Πιλάτου και των μαρτύρων της αποφάσεως".

1. Από της φυλής Ισραήλ.
2. Από της Βασιλείας των Ρωμαίων.
3. Από των Φαρισαίων.
4. Από της αρχιερωσύνης
5. Από την υπάντων δικαστών των Ρωμαίων.
6. Νομικός δημότης επί των εγκλημάτων.

Η διαταγή του Πιλάτου εξετελέσθη πιστώς.

Η στάση του Πιλάτου προς τον Ιησού
Ο Πόντιος Πιλάτος υπήρξε το βασικό πρόσωπο στο πάθος του Κυρίου. Αντιπρόσωπος του Καίσαρος (Πραίτωρ) στην Παλαιστίνη συγκέντρωσε στα χέρια του ολόκληρη την ρωμαϊκή εξουσία.

Στις διαταγές και στην κρίση του υποτάσσονταν άρχοντες, αρχόμενοι, ντόπιοι, ξένοι, εχθροί και φίλοι.

Παρά ταύτα όμως στην υπόθεση του Ιησού, τον οποίον έφεραν μπροστά του έδειξε μία ακατανόητη συμπεριφορά. Βρέθηκε μπροστά σ' έναν κατάδικο, ο οποίος δεν έμοιαζε διόλου με τόσους άλλους που συχνά οδηγούσαν ενώπιόν του.

Αυτός είχε κάτι το ηγεμονικό επάνω του. Το βλέμμα του ήταν γλυκό συμπαθητικό. Το πρόσωπο, κατάστικτο από το αίμα, πρόδιδε αγνό ιδεολόγο. Η όψη του καθημαγμένη και ταλαιπωρημένη, είχε μία λεπτή ευγένεια και μία καλοσύνη... Όλη του η εμφάνιση του έδινε αμέσως την εντύπωση ότι είχε μπροστά του έναν αθώο.

Εμβριθής αυτός μελετητής του Ρωμαϊκού Δικαίου και έμπειρος δικαστής όπως ήταν, μετά τις πρώτες ερωτήσεις και την πρώτη επαφή επείσθη ότι δεν ήταν τυχαίος ο σημερινός δέσμιος.

Την εναντίον του κατηγορία την βρήκε, ποταπή και χυδαία. Αναγνώρισε πως ήταν θύμα των σκληροτράχηλων Εβραίων.

Και η θανατική Του καταδίκη έβλεπε πως θα αποτελούσε καθαρή παρανομία, αδικία, ατιμία και εγκληματική περιφρόνηση του νόμου.

Παρά ταύτα όμως δεν ετόλμησε ν' αντιδράσει. Μόλις η πρώτη του δειλή απόπειρα ν' αθωώσει τον Ιησού συνήντησε πείσμονα αντίδραση του μαινόμενου όχλου, μόλις άκουσε την προειδοποίηση που έσεε τον θρόνο του "ουκ αν ει φίλος του Καίσαρος" τότε υποχώρησε.

Ο ατρόμητος κατελήφθη από φόβο. Και σ' αυτόν τον φόβο και τη σκοπιμότητα εθυσίασε το δίκιο, την αλήθεια, την τιμή.

Προτίμησε να στραγγαλίσει το δίκαιο, να ευλογήσει την ατιμία, να προδώσει τις αρχές του, προ του προσωπικού του συμφέροντος της εξουσίας.

Σύγχρονοι Πιλάτοι
Στους χρόνους του Ιησού έζησε ο Πιλάτος. Το όνομά του και η στάση του μπροστά στον Δικαίο, τον Τίμιο, τον Αθώο Κατάδικο ακούγεται μέχρι σήμερα "Ζη και βασιλεύει".

Πιλάτοι πολλοί: Είναι εκείνοι που θέτουν το συμφέρον υπερ άνω πάσης ηθικής αξίας. Είναι εκείνοι που δουλεύουν στη σκοπιμότητα, όσοι υπηρετούν στην ιδιοτέλεια και γίνονται φίλοι της παρανομίας.

Πιλάτοι είναι εκείνοι που συντάσσονται με τις δυνάμεις του κακού διότι αυτό φαίνεται να κυβερνά τον κόσμο, προδίδοντας έτσι τον ιερό σκοπό.

Πιλάτοι είναι όσοι κάνουν σύνθημα το "κοίτα τη δουλειά σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους".

Πιλάτοι είναι όσοι προτιμούν να σιωπούν όταν βλέπουν την αδικία που γίνεται στους άλλους, προκειμένου να μην κακοκαρδίσουν τους ισχυρούς.

Πιλάτοι σύγχρονοι είναι και όσοι επαναπαύονται στο χουζούρι τους ενώ δίπλα τους στενάζει ο κόσμος, διαμαρτύρεται ο φτωχός βασανίζεται ο αδικούμενος.

Πιλάτοι σύγχρονοι είναι όσοι δεν χαλούν κανενός χατίρι. Με όλους τα έχουν καλά. Όσοι άγονται και σύρονται από τους πολλούς σαν γλοιώδεις σαλίγγαροι, ενώ προς τους κατώτερους στέκονται αγέρωχοι.

Πιλάτοι, Πιλάτοι πολλοί, άνθρωποι χωρίς ηθικό προσανατολισμό, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς αρχές, είναι εκείνοι που επηρεάζονται από τους άλλους που δεν ανήκουν στον εαυτό τους.

Όμως όχι, ο Χριστός καταδικάστηκε από τον Πιλάτο, αλλά δεν μας θέλει Πιλάτους, δειλούς, αρνητές ατομιστές. Μας θέλει γενναίους σαν του Δαβίδ, τολμηρούς σαν τον Παύλο, ευθύς σαν τον Μ. Βασίλειο.

Η κοινωνία μας δεν θέλει Πιλάτους. Μας θέλει υπερασπιστές του δικαίου, τιμωρούς της αδικίας. Συμπαθητικούς στους κατατρεγμένους από τους ισχυρούς.

Ο παλαιός Πιλάτος ένιψε τα χέρια του νομίζοντας πως ξεπλένει την ενοχή του αλλά αναζητήθηκε. "Έστι μέγας οφθαλμός, ος τα πανθ' ορά".



 XX
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ