Οικονομική Επιτροπή Δ. Φαρσάλων: Προσλήψεις και Χρ. Μυλωνάς στα θέματα συζήτησης

Οικονομική Επιτροπή Δ. Φαρσάλων: Προσλήψεις και Χρ. Μυλωνάς στα θέματα συζήτησης

Με 9 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου και όλα είδαν ομόφωνες αποφάσεις.

Πέραν των τετράμηνων προσλήψεων συζητήθηκε στο 4ο θέμα η έγκριση δαπάνης (8.000 ευρώ) για την πολιτιστική προβολή της επαρχίας μας στην εκπομπή "Από τόπο σε τόπο" του κ. Χρήστου Μυλωνά στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής που θα προβληθεί το 2023. Ωστόσο, από την συνεδρίαση απουσίαζαν ο κ. Άρης Καραχάλιος και ο κ. Δημήτρης Γούσιας.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας (άρθρο 116 ν.4547/18- ΦΕΚ/102 Α/12-6-18).

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δωδεκάμηνη επέκτασης απασχόλησης ωφελούμενων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ ηλικίας 55 - 67 ετών.

ΘΕΜΑ 3o: Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση θρησκευτικών εκδηλώσεων για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα στην πόλη των Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 4o: Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας και προβολής με στόχο την καταγραφή και την ανάδειξη των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρσάλων (εκπομπή “Απο τόπο .. σε τόπο”).

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, ανοικτού διαγωνισμού για “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022”.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, ανοικτού διαγωνισμού για “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2022”.

ΘΕΜΑ 7o: Κατάρτιση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τραπεζικά Ιδρύματα για υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ή μη παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τοπικών Κοινοτήτων”.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ή μη 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων”. XX
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ