Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

Με την απουσία του κ. Άρη Καραχάλιου και της κ. Ευαγγελίας Χαμορούσου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη το μεσημέρι, με όλα τα κάτωθι θέματα να ψηφίζονται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 30.210,35€ του Τ.Π. & Δ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση "Βλαχόστρατα" του Δήμου Φαρσάλων (αρ. 69 του Ν. 4509/2017)".

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 10.070,12€ του Τ.Π. & Δ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση "Βλαχόστρατα" του Δήμου Φαρσάλων (αρ. 69 του Ν. 4509/2017)".

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 128.400,61€ για "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση για την υπογραφή νέου Ιδιωτικού Συμφωνητικού με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΥΥ) για την υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων και την υπογραφή Σύμβασης GDPR.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 19/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις - Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών καταστημάτων Δήμου Φαρσάλων" με προϋπολογισμό 50.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 49/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση πρώην Δημαρχείου Πολυδάμαντα και επισκευή υποδομών της Κοινότητας Βαμβακούς" με προϋπολογισμό 74.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 50/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση υποδομών Κοινότητας Ρευματιάς" με προϋπολογισμό 32.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 51/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή πλατείας Σιτοχώρου" με προϋπολογισμό 74.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 53/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Συντηρήσεις υποδομών Τοπικών Κοινοτήτων (Αστικός εξοπλισμός - Πλατείες - Τεχνικές υποδομές)" με προϋπολογισμό 74.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του ως χώρου Αρχαιολογικής Συλλογής".

ΘΕΜΑ 11o: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Φαρσάλων. xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ