Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Με την απουσία του κ. Άρη Καραχάλιου και της κ. Ευαγγελίας Χαμορούσου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη το μεσημέρι, με όλα τα κάτωθι θέματα να ψηφίζονται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00€ του Υπ. Εσ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

ΘΕΜΑ 2o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση (10η) πρ/γισμου οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση αριθ. 14/2021 και 15/2021 αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών για αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 και ανάθεση προμήθειας.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της αριθ. 54/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "Έγκριση διενέργειας προμήθειας φίλτρων προστασίας απο τον covid-19 για δομές του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.".

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της αριθ. 58/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2021 (έκτη 6η)".

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση οφειλόμενου ποσού μετά από την αριθμ. 469/2020 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (υπόθεση Μπανάκα Κων/νο).

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εξειδίκευση πίστωσης. xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ