Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Με τα κάτωθι 18 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη το μεσημέρι.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε μόνο ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 196.497,48€ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 51.894,04€ του Υπ. Εσ. για “Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2021”.

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή ποσού 175.239,78€ του Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) για “Τέλος 1,7% απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Παρακράτηση ηλεκτικής ενέργειας 2019 και 2020)”.

ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή ποσού 142.367,55€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (9664η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055) για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας” και ορισμός υπολόγου.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη 1ου και 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού “Προμήθειας κάδων απορριμμάτων”.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης “Προμήθειας ειδών οπωροπωλείου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.”.

ΘΕΜΑ 8o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση (8η) πρ/γισμου οικον. έτους 2021.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 9o: Έλεγχος υλοποίησης του πρ/γισμού και υποβολή έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (κ. Άρης Καραχάλιος).

ΘΕΜΑ 10o: Ακύρωση - διαγραφή κλήσεων KOK λόγω λανθασμένων στοιχείων.

ΘΕΜΑ 11o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για εξέταση των αιτήσεων αντιρρήσεων, θεραπείας κ.λ.π. των απορριπτέων χορήγησης επιδόματος για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών από την θεομηνία της 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 “Ιανός”.

ΘΕΜΑ 12o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για υπόθεση Μαυροκεφαλίδη Ιωάννη.

ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2 “Ανασκαφικές εργασίες” του έργου “Έργα αναβάθμισης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Φαρσάλων” στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση και επέκταση κοιμητηρίων - οστεοφυλακίων”.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Γενικές επισκευές σχολείων”.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. 304Β)”.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.xx

Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ