Τα 28 ομόφωνα θέματα που ψηφίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή

Τα 28 ομόφωνα θέματα που ψηφίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή

Την προηγούμενη Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με συνολικά 28 θέματα που έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και πάλι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και με την απουσία των αντιπολιτευτικών μελών κ.κ. Άρη Καραχάλιο και Ευάγγελο Κατσιαούνη.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 80.878,50€ του Υπ. Εσωτερικών για "Κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν απο την εμφάνιση του κορονοϊου COVID - 19".

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 2.128,80€ του Υπ. Εσωτερικών για "Καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων για τη χρονική περίοδο Μαϊου - Αυγούστου 2021".

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 58.751,74€ του Υπ. Εσωτερικών για "Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2021".

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης "8ος Αχίλλειος Άθλος".

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός υπόλογου για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΘΕΜΑ 6o: Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021, με ανάλογη μείωση προσαυξήσεων, λόγω πανδημίας - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19.

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της "Προμήθειας κάδων απορριμμάτων".

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 3ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED".

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο".

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. 3074Β)".

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Γενικές επισκευές σχολείων".

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση και επέκταση κοιμητηρίων - οστεοφυλακίων".

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 39/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Υδραυλικά έργα προσαρμογής στη συμβολή Αγίου Δημητρίου και Εργατικών κατοικιών" με προϋπολογισμό 40.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 40/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση αποστραγγιστικού αντλητικού συγκροτήματος στο Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων" με προϋπολογισμό 20.000€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 41/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Διάνοιξη αντιπλημμυρικής τάφρου και κατασκευή τεχνικού έργου στην κοινότητα Βρυσιών" με προϋπολογισμό 4.359,99€ , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 42/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Εργασίες διαμόρφωσης στην είσοδο Σταυρού από Πολυνέρι και κοινοτικής οδού παράλληλα στη σιδηροδρομική γραμμή" με προϋπολογισμό 20.000,00€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 43/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση πέτρινων γεφύρων κοινότητας Δένδρων και Αγίου Αντωνίου" με προϋπολογισμό 40.000,00€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 44/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση της κοινότητας Υπέρειας, του Δημοτικού Σχολείου και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου" με προϋπολογισμό 47.500€ , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 45/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Διεύρυνση υδραυλικής διατομής στην έξοδο της οδού Βασιλέως Παύλου και συλλεκτήρας τάφρου στο Νεκροταφείο Φαρσάλων" με προϋπολογισμό 196.000€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της υπ' αριθμ. 46/2021 μελέτης του έργου με τίτλο "Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων κοινότητας Σταυρού" με προϋπολογισμό 18.600€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο "Διευθέτηση ομβρίων στην είσοδο της οδού Αθηνάς και στην έξοδο στη συμβολή των οδών Νικηταρά και ΒΑ Πολεοδομικής ενότητας".

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο "Δημιουργία νέου κοιμητηρίου στην κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής".

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις οδοποιίας Δήμου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο "Αγροτική οδοποιία δημοτικής ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση Βλαχόστρατα του Δήμου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του Δήμου Φαρσάλων". xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ