Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε και πάλι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, όπου όλες οι αποφάσεις υπήρξαν ομόφωνες.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα δύο μέλη της Αντιπολίτευσης κ.κ. Άρης Καραχάλιος, Ευάγγελος Κατσιαούνης.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 175.837,84€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (6052η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055) για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας" και ορισμός υπολόγου.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 47.928,00€ για "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021".

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 84.045,00€ του Υπ. Εσωτερικών "4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2021 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων".

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση 1ου πρακτικού (δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών) για "Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών διακοσμητικών ειδών έτους 2021".

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 2ου πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς) της προμήθειας "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED".

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της αριθ. 38/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2021 (τέταρτη)".

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο".

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ "Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων λόγω θεομηνίας στην Κοινότητα Βασιλί Δήμου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ "Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δ. Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ "Τεχνικά έργα στην Κοινότητα Δασολόφου".

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εργασιών "Επέκταση Κοιμητηρίου Σταυρού".

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ".

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΝΙΠΕΑ (ΕΥΥΔΡΙΟ, ΠΟΛΥΝΕΡΙ, ΠΥΡΓΑΚΙΑ)".

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ (ΑΜΠΕΛΙΑ,ΣΙΤΟΧΩΡΟ,κ.λ.π.)".

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο "Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας".

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της αριθ. 38/2021 μελέτης με τίτλο "Γενικές επισκευές σχολείων" προϋπολογισμού 74.400,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της αριθ. 34/2021 μελέτης με τίτλο "Συντήρηση και επέκταση κοιμητηρίων - οστεοφυλακίων" προϋπολογισμού 40.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της αριθ. 33/2021 μελέτης με τίτλο "Διάνοιξη οδών σχεδίου πόλεως Φαρσάλων" προϋπολογισμού 74.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της αριθ. 36/2021 μελέτης με τίτλο "Επέταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τοπικών Κοινοτήτων" προϋπολογισμού 70.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ' αριθ. 28/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων - (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: "Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων - ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2021". xx
Πηγή: "Εφημερίδα Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ