ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ

ΦΑΡΣΑΛΑ - ΛΑΡΙΣΑ
Καθημερινή                                                    Σαββατοκύριακο & Αργίες
06.15                                                                                 07.45 
06.45                                                                                 10.00
07.45                                                                                 13.00
09.30(Μ.Χ.)                                                                       15.00
12.00                                                                                 18.00
13.30(Μ.Χ.)                                                                       21.30
15.00
16.45
19.30
21.30*
22.00*
(Μ.Χ.) ΜΕΣΩ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
*Το δρομολόγιο 22.00 θα εκτελείται μόνο ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
*Το δρομολόγιο 21.30 μόνο ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
Καθημερινή                                                   Σαββατοκύριακο & Αργίες
05.15                                                                                06.45
05.45                                                                09.00(Μ.Χ. μόνο το Σάββατο)
06.45                                                                                12.00
09.00(Μ.Χ.)                                                                      14.00 
11.30                                                                                17.00
13.30(Μ.Χ.)                                                                      20.30
15.00
17.00
19.30
20.30*
21.00*
*Το δρομολόγιο 20.30 θα εκτελείται μόνο ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
*Το δρομολόγιο 21.00 θα εκτελείται μόνο ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΑΡΣΑΛΑ - ΣΟΦΑΔΕΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
Καθημερινά
06.50 - 11.50 - 15.50 - 19.50
Σάββατο - Κυριακή
07.35 - 11.50 - 15.50 - 19.50

ΦΑΡΣΑΛΑ - ΒΟΛΟΣ
Καθημερινά 08.10 - 12.45 - 16.15 - 20.15

ΦΑΡΣΑΛΑ - ΛΑΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
10.15 - 16.00
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.15 - 13.30 - 16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.15 - 15.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30

ΛΑΜΙΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
Καθημερινά & Σαβ/κο 6:45 - 12.40

ΦΑΡΣΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Καθημερινά 06.50 - 11.50 - 15.50 - 19.50

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ