Οι επτά αλλαγές στη φορολογία που βελτιώνουν το κλίμα για τις επιχειρήσεις

Οι επτά αλλαγές στη φορολογία που βελτιώνουν το κλίμα για τις επιχειρήσεις

Τις βάσεις για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2020 και για την αύξηση των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων θέτει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου.

Μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις το φορολογικό νομοσχέδιο μειώνει τα βάρη για τις επιχειρήσεις, καθιστά πιο απλό και λιγότερο γραφειοκρατικό το περιβάλλον για αυτές και δίνει κίνητρα για παροχές στα στελέχη τους.

Συγκεκριμένα:
- Από την 1.1.2019 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής γίνεται 24%.
Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%.

- Από την 1.1.2020 μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%.

- Από την 1.1.2020 απαλλάσσονται τα Ελληνικά νομικά πρόσωπα από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, υπό προϋποθέσεις.
Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%.

- Μέχρι την 31.12.2022 απαλλάσσονται τα φυσικά πρόσωπα από την υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων.

- Ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φοροδιαφυγής για χρήσεις από 2012 και εφεξής περιορίζεται από τα 20 στα 10 έτη.

- Μέχρι την 31.12.2019 δεν φορολογείται το ποσό της διαγραφής χρεών νομικών προσώπων προς πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού.

- Η φορολόγηση δικαιωμάτων μετοχών (stock options) ως παροχή σε είδος επεκτείνεται και στα συγγενικά πρόσωπα εργαζόμενων της επιχείρησης η οποία τα παρέχει, χωρίς καμία βελτίωση στον τρόπο φορολόγησης τους.

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ