Ακατάσχετος λογαριασμός και για τους συνεπείς οφειλέτες

Ακατάσχετος λογαριασμός και για τους συνεπείς οφειλέτες

Αλλαγές φέρνει στον ακατάσχετο λογαριασμό η ΑΑΔΕ, με στόχο να μπει φρένο στην αύξηση των εκπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.

Σύμφωνα με το σχέδιο που θα φέρει η ΑΑΔΕ, θα μπορούν όσοι φορολογούμενοι ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο να δημιουργήσουν έναν προοδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταβάλει δύο δόσεις της ρύθμισης και υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.

Το νέο σύστημα για τον ακατάσχετο λογαριασμό θα λειτουργεί ως εξής:
Φορολογούμενος ο οποίος έχει υποστεί κατάσχεση, καταβάλλοντας τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν και πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5.

Ωστόσο αύξηση του ακατάσχετου θα έχουν μόνο οι οφειλέτες που η μηνιαία δόση της ρύθμισης είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.

Σε περίπτωση που η δόση είναι 500 ευρώ με την εφαρμογή του συντελεστή 3, το νέο ύψος ακατάσχετου λογαριασμού διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ.

Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης είναι συνεπής ο συντελεστής θα αυξάνεται.

Τα όρια του ακατάσχετου ισχύουν για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνονται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Αν φορολογούμενος που έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών εξαιτίας της μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων, χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο καθώς και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ